Kursus in Aktepraktyk

Hierdie is ‘n kursus vir prokureurs en kandidaat-prokureurs om vir die eksamen in transportbesorging voor te berei deur middel van bywoning of selfstudie.

Kursus in Notariële Praktyk

Hierdie is ‘n kursus vir prokureurs en kandidaat-prokureurs om vir die eksamen in notariële praktyk voor te berei deur middel van bywoning of selfstudie.

Eksamenwerkswinkel

Hierdie is ‘n werkswinkel vir kandidate wat reeds vir die eksamen in transportbesorging voorberei het en kort voor die eksamen finale afronding en hersiening verlang deur middel van bywoning.

Kursus vir Aktetiksters & Paralegals

Hierdie is ‘n kursus vir aktetiksters en voornemende aktetiksters om hulle kennis en vaardighede te verbeter en as aktetiksters op te lei deur middel van bywoning of selfstudie.

Praktiese aktevervaardiging vir prokureurs

Hierdie is ‘n kursus vir pas toegelate transportbesorgers wat graag eerstehandse kennis wil bekom oor die praktiese sy van transportbesorging. Dit is vir prokureurs wat self die werk van ‘n aktetikster doen of wat tiksters in ‘n aktepraktyk met die nodige praktiese kennis moet kan bestuur.

Praktiese aktevervaardiging vir prokureurs

Hierdie is ‘n kursus vir pas toegelate transportbesorgers wat graag eerstehandse kennis wil bekom oor die praktiese sy van transportbesorging. Dit is vir prokureurs wat self die werk van ‘n aktetikster doen of wat tiksters in ‘n aktepraktyk met die nodige praktiese kennis moet kan bestuur.

Koopooreenkomste

Hierdie reeks seminare is daarop gemik om diegene wat gereeld koopooreenkomste opstel, interpreteer en uitvoer met die nodige teoretiese en praktiese kennis toe te rus om beter koopooreenkomste te kan opstel.

Seminare

Hierdie is seminare vir transportbesorgers, prokureurs, kandidaat-prokureurs, regsadviseurs en ondersteunende personeel wat met aktes werk. Die seminare handel oor belangrike nuwe wetgewing en gevorderde onderwerpe wat 'n effek op aktepraktyk het.

Praktykshandleidings

Die gebruikersvriendelike en omvattende seminaarnotas wat tydens ons seminare uitgedeel en behandel word, kan na afloop van die seminare as praktykshandleidings aangekoop word. Dit is veral geskik vir persone wat nie die seminare kan bywoon nie.

Skool vir Regsopleiding

Klik hieronder om meer inligting rakende die Skool vir Regsopleiding te sien.

Skool vir Regsopleiding

Die Skool vir Regsopleiding voorsien hoë kwaliteit regsopleiding aan regspraktisyne en hul ondersteunings-personeel soos omskryf in die nuwe Regspraktykwet 28 van 2014, maar in die besonder aan prokureurs, kandidaat prokureurs en administratiewe personeel in hierdie regspraktyke.