Kursus in Notariële Praktyk

  Beproefde kursusse

  Hierdie kursusse word reeds sedert 2007 landswyd en in Namibië met groot sukses deur regspraktisyns gebruik. Dit is beproefde kursusse soos blyk uit die kommentaar wat ontvang is.

  Twee tipes kursusse

  ‘n Bywoningskursus in notariële praktyk vir diegene wat graag studieleiding deur lesings wil ontvang. ‘n Selfstudiekursus vir diegene wat verkies om op hul eie vir die notariële eksamen voor te berei, sonder om enige lesings by te woon.

  Kenmerke van die Bywoningskursus

  Lesings word aangebied te Pretoria, Johannesburg, Kaapstad, Durban, Bloemfontein en Port Elizabeth.

  'n Spesiale korting op die registrasiefooi is beskikbaar vir persone wat vroeg registreer.

  Afrikaanse leerders mag Engelse lesings met Afrikaanse notas bywoon en omgekeerd, op voorwaarde dat dit spesifiek so by registrasie aangetoon word.

  Indien jy vantevore self vir die Selfstudie Notariële Kursus ingeskryf het en in besit is van jou eie stel notas en die lesings wil bywoon, of die kursus vantevore bygewoon het en dit weer wil doen, kan jy ons kantoor kontak vir ‘n kwotasie.

  Kenmerke van die kursusmateriaal

  • Die notas is geskryf met die oog op voorbereiding vir die notariële eksamen.
  • Dit is ontwerp vir persone wat geen kennis of blootstelling aan notariële werk het nie.
  • Dit is die mees omvattende stel notas om vir die eksamen voor te berei.
  • Dit bestaan uit een deel verduidelikende notas en een deel praktiese voorbeelde.
  • Die notas is in Engels of Afrikaans beskikbaar.
  • Die notas word in ‘n losbladformaat bemark, met ‘n byvoegseldiens teen addisionele koste, sodat die notas met die jongste wysigings op datum gehou kan word.
  • Relevante vrae en modelantwoorde is in die notas ingewerk.
  • Dieselfde stel studienotas word vir beide die selfstudie- en die bywoningskursus gebruik.

  Kenmerke van die Selfstudiekursus

  Daar is geen afsnydatum vir registrasie nie. Die enigste teikendatum is die eksamendatum.

  Kursusinhoud

  Die voorgeskrewe sillabus vir die notariële eksamen word gedek en word in die volgende afdelings en hoofstukke behandel

  Deel 1

  Verduidelikende Notas

  Hoofstuk 1 - Inleiding
  Hoofstuk 2 - Die notariële akte
  Hoofstuk 3 - Volmagte aan prokureur
  Hoofstuk 4 - Huweliksvoorwaardekontrakte
  Hoofstuk 5 - Notariële verbande
  Hoofstuk 6 - Serwitute
  Hoofstuk 7 - Notariële aktes met betrekking tot deeltitelskemas
  Hoofstuk 8 - Notariële huurooreenkomste
  Hoofstuk 9 - Testamente
  Hoofstuk 10 - Trusts
  Hoofstuk 11 - Skenkings
  Hoofstuk 12 - Wissels en promesses
  Hoofstuk 13 - Skeepsverbande en seeproteste

  Deel 2

  Voorbeelde