Kursus vir Aktetiksters & Paralegals

  Doelwit

  Om aan aktetiksters en persone wat graag 'n loopbaan as aktetikster en "paralegal" wil volg intensiewe teoretiese en praktiese opleiding te bied en terselfdertyd van 'n loopbaangerigte kwalifikasie te voorsien.

  Twee tipe kursusse

  Bywoning
  Lesings word aangebied te Pretoria en Johannesburg.

  Selfstudie
  Persone wat nie lesings kan bywoon nie, het die opsie om dit deur selfstudie doen. Skryf enige tyd in. Die enigste vereiste is dat elke module voltooi moet word binne twee maande na registrasie en 'n diploma binne ses maande.

  Kenmerke van die kursus

  Beide teorie en praktiese gevallestudies word behandel om te illustreer hoe die teorie in die praktyk toegepas word.

  Omvattende en gebruikersvriendelike notas met voorbeelde word voorsien wat leerders na afloop van die kursus ook by die werk kan raadpleeg.

  Die lesings is ontspanne en volg die notas en voorbeelde.

  Tydens die eerste ses modules vind 'n oopboek-evaluasie plaas om te toets of leerders die werk wat behandel is, verstaan en kan toepas.

  Silwer- & Goue Sertifikate

  'n Silwersertifikaat word uitgereik na die suksesvolle evaluasie van elke module as bewys dat die leerder die vermoë het om die leerinhoud wat op die module betrekking het, te kan toepas.

  'n Goue sertifikaat word uitgereik nadat 'n beëdigde verklaring van die leerder se werkgewer ontvang is waarin bevestig word dat sekere voorgeskrewe praktiese werk, verbonde aan die spesifieke module, selfstandig en foutloos afgehandel is.

  'n Admininstrasiefooi is ten aansien van elke goue sertifikaat en goue diploma wat aangevra word, betaalbaar.

  Oopboek evaluasie

  Leerders word aan die hand van 'n oopboek-toets geëvalueer. Die idee is nie om persone se geheue te toets nie (m.a.w. om te kyk wat hulle uit die kop kan onthou nie), maar eerder om vas te stel of hulle prakties kan toepas wat gedurende die les met hulle behandel is. Daarom mag hulle die notas wat aan hulle beskikbaar gestel is in die evaluasie gebruik, op dieselfde wyse as waarop hulle dit op kantoor sou gebruik.

  Taal

  Lesings en kursusmateriaal vir die Basiese Diploma (modules 1-3) word aangebied in Engels of Afrikaans. Afrikaanse leerders mag Engelse lesings met Afrikaanse notas bywoon en omgekeerd, op voorwaarde dat dit spesifiek so by registrasie aangetoon word.

  Lesings en kursusmateriaal vir die Diploma (modules 4-6) is slegs in Engels beskikbaar.

  Kursusinhoud

  Twee diplomas in aktepraktyk - ses modules

  Basiese Diploma in Aktepraktyk

  Geskik vir beginners tot persone wat reeds vir 'n aantal jare in 'n aktepraktyk werk en hul kennis en vaardighede wil verbeter. Dit is die gewildste diploma en lê die basis waarop enige verdere kennis van aktes gebou word.

  MODULE 1

  Konvensionele Transportakte

  Teorie

  MODULE 2

  Konvensionele Transportakte

  Praktiese gevallestudie

  MODULE 3

  Verbandregistrasie & Kansellasieprosedure

  Teorie & praktyk

  Diploma in Aktepraktyk

  Geskik vir persone wat reeds die Basiese Diploma gedoen het of reeds vir ongeveer een tot twee jaar in 'n aktepraktyk werk. Meer gespesialiseerde onderwerpe word hierin behandel.

  MODULE 4

  Deeltiteltransportakte 

  Teorie

  MODULE 5

  Deeltiteltransportakte

  Praktiese gevallestudie

  MODULE 6

  Boedeloordragte

  Teorie & Praktyk