Basiese Diploma in Aktepraktyk (Bywoningskursus)

Kursusfooie (BTW ing.)

Modules 1 – 3
R 6,100

Modules 1 – 3
R 5,500
 vir vroeë registrasie

Modules 1 & 2
R 4,300

Modules 1 & 2
R 3,900
 vir vroeë registrasie

Module 3
R 2,250

Module 3
R 1,950
 vir vroeë registrasie

Afslag vir vroeë registrasie

Die spesiale aanbod vir vroeë registrasie geld slegs indien jou registrasie en volle betaling twee weke voor die kursus waarvoor jy registreer, ontvang word.

Registrasiereëls - terme en voorwaardes

  1. Sluitingsdatum vir registrasie is die laaste Donderdag voordat ‘n kursus begin.
  2. Geen maandelikse afbetalings word aanvaar nie.
  3. Jou registrasie vir 'n kursus kan uitgestel word indien dit nie vir jou moontlik is om 'n kursus by te woon nie.
  4. 'n Kansellasie fooi van R350 sal geheg word indien jy jou inskrywing kanselleer.
  5. Die Sentrum vir Aktepraktyk behou die reg voor om enige kursus te kanselleer indien daar nie genoeg inskrywings ontvang is nie, of vir welke rede ook al. In sodanige geval sal jou registrasiegelde terugbetaalbaar wees.

Betalingsbesonderhede

Sentrum vir Akteprakyk
ABSA (Takkode 632-005)
919-352-0657
(Verwysing: naam & van)

Bewys van betaling na
admin@aktepraktyk.co.za /
012-361 1108

Prys
R6 100,00
Modules
Venue and language
Basic Diploma in Conveyancing Practice (Attendance Course) - Modules 1 – 3, Johannesburg (English)