Diploma in Aktepraktyk (Bywoningskursus)

Modules 4 – 6
R 6,100

Modules 4 – 6
R 5,500
vir vroeë registrasie

Modules 4 & 5
R 4,300

Modules 4 & 5
R 3,900
 vir vroeë registrasie

Module 6
R 2,250

Module 6 
R 1,950
 vir vroeë registrasie

Afslag vir vroeë registrasie

Die spesiale aanbod vir vroeë registrasie geld slegs indien jou registrasie en volle betaling twee weke voor die kursus waarvoor jy registreer, ontvang word.

Registrasiereëls - terme en voorwaardes

  1. Die sluitingsdatum vir registrasie is die laaste Donderdag voordat 'n kursus begin.
  2. Geen maandelikse afbetaling word aanvaar nie.
  3. Jou registrasie vir 'n kursus kan uitgestel word indien dit nie vir jou moontlik is om 'n kursus by te woon nie.
  4. 'n Kansellasie fooi van R350 sal gehef word indien jy jou inskrywing kanselleer.
  5. Die Sentrum vir Aktepraktyk behou die reg voor om enige kursus te kanselleer indien daar nie genoeg inskrywings ontvang is nie, of vir welke rede ook al. In sodanige geval sal jou registrasiegelde terugbetaalbaar wees.

Betalingsbesonderhede

Sentrum vir Aktepraktyk
ABSA (Takkode 632-005) 
919-352-0657
(Verwysing: naam & van)

Bewys van betaling na
admin@aktepraktyk.co.za /
012-361 1108

 

The notes for modules 4 - 6 are available in English only

Prys
R6 100,00
Modules
Venue and language
Diploma in Conveyancing Practice (Attendance Course) - Modules 4 – 6, Johannesburg (English)