Kursus in Aktepraktyk

Kursusfooi (BTW ing.)
R 7,300

Kursusfooi (BTW ing.)
R 6,700
 vir vroeë registrasie  

Vroeë registrasie aanbod

Die spesiale aanbod vir vroeë registrasie geld slegs indien jou registrasie en betaling vir die volle bedrag voor of op die sperdatum ontvang word. Afslag vir vroeë betaling geld nie indien jy die kursusnotas voorheen aangekoop het en daarna vir die bywoning van die lesings wil registreer nie.

Sluitingsdatum vir registrasie

Registrasie sluit een week voor die aanvang van ‘n kursus. ‘n Addisionele fooi van R390 is betaalbaar vir laat registrasies by Kaapstad, Durban, Bloemfontein en Port Elizabeth.

Registrasieproses

Vul die registrasievorm hieronder in en stuur dit deur. Registrasie is voorwaardelik, tot met ontvangs van jou betaling. Daarna sal jou registrasie gefinaliseer en die kursusmateriaal na jou naaste Postnet-tak gestuur word.

Registrasiereëls - terme en voorwaardes

  1. Registrasie sluit een week voor die aanvang van ‘n kursus. ‘n Addisionele fooi van R390 is betaalbaar vir laat registrasies by Kaapstad, Durban, Bloemfontein en Port Elizabeth.
  2. Geen kursusmateriaal word verskaf of registrasie vir bywoning sal bevestig word voordat bewys van volle betaling ontvang is nie.
  3. Geen bywoning van die kursus sal toegelaat word deur gebruik te maak van iemand anders se studiemateriaal nie.
  4. Geen maandelikse afbetalings word aanvaar nie.
  5. Jou registrasie vir ‘n kursus kan uitgestel word indien dit nie moontlik is om ‘n betrokke kursus by te woon nie in welke geval die koste van opdatering van die kursusnotas verpligtend is vir latere bywoning.
  6. ‘n Kansellasiefooi van R350 word gehef indien jy jou die bywoningskursus kanselleer, sowel as die koste van die Selfstudie Aktekursus (indien dit reeds aan jou versend is).
  7. Geen oopgemaakte kursusmateriaal sal aanvaar word vir terugbetaling of vir omruiling in die ander taal nie.
  8. Die Sentrum vir Aktepraktyk behou die reg voor om enige kursus te kanselleer indien daar nie genoeg inskrywings ontvang is nie, of vir welke rede ook al. In sodanige geval, en indien jou notas reeds aan jou versend is, sal jou registrasiegelde minus die fooi vir die Selfstudie Aktekursus, terugbetaalbaar wees.

Betalingsbesonderhede

Sentrum vir Aktepraktyk 
ABSA (takkode 632-005)
917-264-9440
(Verwysing: naam & van)


Bewys van betaling na
admin@aktepraktyk.co.za /
012-361 1108

 

Prys
R7 300,00
Semester
Venue and language
Attendance Course in Conveyancing Practice - First Semester, Cape Town (English)