Praktiese aktevervaardiging vir prokureurs

Kursusfooie (BTW ing)

R 3,400

Kursusfooie (BTW ing)

R 2,900 vir vroeë registrasie

Vroeë registrasie aanbod

Die spesiale aanbod van die vroeë registrasie geld slegs indien jou registrasie en betaling vir die volle bedrag voor of op die sperdatum ontvang word.

Sluitingsdatum vir registrasie

Een week voor die aanvang van ‘n kursus.

Registrasieproses

Vul die registrasievorm in en stuur dit deur. Registrasie is voorwaardelik, tot met ontvangs van jou betaling. Daarna sal jou registrasie gefinaliseer en die kursusmateriaal versend word. 

Registrasiereëls - terme en voorwaardes

  1. Registrasie sluit een week voor die aanvang van ‘n kursus. 
  2. Geen kursusmateriaal word verskaf voordat volle betaling ontvang is nie.
  3. Geen maandelikse afbetalings word aanvaar nie.
  4. Jou registrasie vir ‘n kursus kan uitgestel word tot later in die jaar of na die volgende jaar indien dit nie vir jou moontlik is om ‘n betrokke kursus by te woon nie.
  5. ‘n Kansellasiefooi van R350 word gehef indien jy die bywoningskursus kanselleer, sowel as die koste van die notas (indien dit reeds aan jou versend is).
  6. Geen oopgemaakte kursusmateriaal sal aanvaar word vir terugbetaling of vir omruiling in die ander taal nie.
  7. Die Sentrum vir Aktepraktyk behou die reg voor om enige kursus te kanselleer indien daar nie genoeg inskrywings ontvang is nie, of vir welke rede ook al. In sodanige geval, en indien die notas reeds aan jou versend is, sal registrasiegelde minus die koste van die notas terugbetaalbaar wees.

Betalingsbesonderhede

Praktiese Aktes
ABSA (takkode 632-005)
931-490-7393
(Verwysing: naam & van)


Bewys van betaling na
admin@aktepraktyk.co.za /
012-361 1108

Prys
R3 400,00
Semester
Venue and language
Practical conveyancing for candidate attorneys and newly admitted attorneys - First Semester, Pretoria (Afrikaans)