Selfstudiekursus in Notariële Praktyk

Kursusfooi (BTW ing.)
R5,200

Registrasieproses

Kies die taalvoorkeur van jou notas. Vul die registrasievorm in en voer die proses deur. Registrasie is voorwaardelik, tot met ontvangs van betaling. Daarna sal jou registrasie gefinaliseer en die kursusmateriaal versend word. Die studiemateriaal sal na jou naaste Postnet-tak gestuur word.

Registrasiereëls - terme en voorwaardes

  1. Geen kursusmateriaal word verskaf voordat volle betaling ontvang is nie.
  2. Geen maandelikse afbetalings word aanvaar nie.
  3. Geen oopgemaakte kursusmateriaal word aanvaar vir terugbetaling of vir omruiling in die ander taal nie.
  4. Kontak ons gerus vir 'n kwotasie indien jy op 'n later stadium vir die Bywoningskursus wil registreer.

Betalingsbesonderhede

Notariële Praktyk
ABSA Bank (takkode 632-005)
927-657-2365
(Verwysing: naam & van)


Bewys van betaling na
admin@aktepraktyk.co.za /
012-361 1108

Prys
R5 200,00
Venue and language
Self-study Course in Notarial Practice - Self-study Course in Notarial Practice