Praktykshandleidings

Bestelling

Vul die bestelvorm in en stuur dit deur. Die handleiding(s) sal na jou naaste Postnet-tak gestuur word met ontvangs van volle betaling. 

Betalingsbesonderhede

Seminare
ABSA (Takkode 632-005)
925-033-9597
(Verwysing: naam & van
)

Bewys van betaling na
annemarie@aktepraktyk.co.za /
012-361 1108

Prys
R690,00
Manual Language
Manual
Practice Manuals - English, Financial statements for sectional title schemes: Making sense of old and new legislative requirements