Gawie le Roux oor Koopooreenkomste

Spesifieke klousules:
• Oordragkoste
• Transportprokureur
• Kontrakbreuk

Gawie le Roux oor Koopooreenkomste

Praktiese toepassing: Die voetstootsklousule
Okt 2016

Nuwe akteprosedures ingevolge SPLUMA*

September 2016

Gawie le Roux, Erinda Frantzen and others on Consolidation of Properties

May 2014

Opstel van eiendomskontrakte in ooreenstemming met die Verbruikersbeskermingswet

Nov 2011