Eksamenwerkswinkel

  Finale afronding vir die akteseksamen

  Dit is ‘n een-dag-werkswinkel kort voor die eksamen wat op die behandeling van ou eksamenvraestelle fokus.

  Die doel van die werkswinkel is om opstelvaardighede te verbeter, vrae te beantwoord en jou vir die eksamen af te rond.

  Die werkswinkel is nie om jou op hoogte van aktepraktyk te bring nie. Dit sal vir jou die beste waarde bied indien jy reeds voldoende vir die eksamen voorberei het, hetsy deur middel van ons Selfstudie Aktekursus of deur ons Bywoningskursus in Aktepraktyk.

  Wie behoort by te woon?

  Hierdie werkswinkel sal ideaal vir jou wees indien:

  • Jy reeds vir die eksamen voorberei het,
   maar steeds onseker is oor die opstel van dokumente en ander aspekte van die werk.
  • Jy voorheen die eksamen geskryf het maar onsuksesvol was.
  • Jy voorheen vir die eksamen voorberei het, maar nie kon gaan skryf nie.
  • Jy finale bevestiging wil hê of jy voldoende vir die eksamen voorberei is.

  Enige persoon mag hierdie werkswinkel bywoon, hetsy jy met hulp van een van ons kursusse voorberei het al dan nie.

  Is dié werkswinkel noodsaaklik?

  Nee. Dit is wel ‘n addisionele hulpmiddel vir diegene wat nog onseker is en verdere begeleiding nodig het. Ons vertrou dat ons Selfstudie Aktekursus en Bywoningskursus in Aktepraktyk voldoende is om vir die eksamen voor te berei.