Akteseksamen Werkswinkel

Registrasieproses

Kies die datum wat jy wil bywoon en voeg dit in jou 'mandjie'. Vul jou besonderhede op die registrasievorm in en voltooi die proses. Registrasie is voorwaardelik, tot met ontvangs van jou betaling. Die bywoningsbesonderhede sal met bevestiging van registrasie aan jou per epos gestuur word.

Registrasiereëls - terme en voorwaardes

  1. Die sluitingsdatum vir registrasie is twee dae voor die aanvang van 'n werkswinkel.
  2. Jou registasie sal bevestig word met ontvangs van die volle betaling.
  3. Jou registrasie kan uitgestel word na 'n latere datum indien dit nie moontlik is om daardie spesifieke werkswinkel by te woon nie.
  4. 'n Kansellasiefooi van R250 word gehef indien jy jou inskrywing kanselleer.
  5. Die Sentrum vir Aktepraktyk behou die reg voor om enige kursus te kanselleer indien daar nie genoeg inskrywings ontvang is nie, of vir welke rede ook al. In sodanige geval, sal die registrasiegelde terugbetaalbaar wees.

Betalingsbesonderhede

Werkswinkel
ABSA (takkode 632-005)
921-405-5838
(Verwysing: naam & van)

Bewys van betaling na 
admin@aktepraktyk.co.za /
012-361 1108

Prys
R1 990,00
Semester
Venue and language
Conveyancing Exam Workshop - First Semester, Johannesburg (English)